Hanneke Tas-Crommentuyn

BOUWEN OM TE LEVEN

Mijn werk is mijn zoektocht. Het gevoel waarvan ik uitga is in het begin vrij ontoegankelijk, maar gaande weg, laag na laag wordt het beeld duidelijk.

De lijnen en vlakken zijn mijn bouwstenen, de ondergrond is mijn fundering. Langzaam maar zeker wordt er in mijn zeefdrukken een eigen nieuwe wereld zichtbaar.

Het is een zoeken naar harmonie, balans en betekenis van die wereld die ik verbeeld en het is als het vinden van die betekenis van de werkelijke wereld.

CONSTRUIRE POUR VIVRE

Mon travail est une recherche constante. Le sentiment d’où je pars au commencement est assez inaccessible, mais progressivement, couche après couche, l’image devient claire. Les linges et les surfaces sont mes éléments de construction, le fond mes fondations. Lentement, mais sûrement, dans les sérigraphies apparaît une propre vision nouvelle du monde.

C’est une recherche de l’harmonie, de l’équilibre et de la signification du monde que je représente et c’est comme trouver la signification du monde réel.

BUILDING TO LIVE

My work is my quest. In the beginning, the feeling that forms my starting point is difficult to pinpoint. Gradually, layer by layer, however, an image emerges. Lines and planes are my building blocks, the background my foundations. Slowly but surely, a unique new world view appears in the printings.

 

What I’m depicting is a search for harmony, balance and meaning of that world and its liking finding the meaning of the real world.


Zeefdrukker / Sérigraphe / Silksreen printer